CZ SK PL
Skipasy zdarma
Získajte zadarmo skipasy při své objednávce nad 2 000,- Kč Více
Doprava zadarmo
Doprava zdarma od 14 000,- Kč Více
Dárečky
Máme dárek i pro tebe Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketing

Uživatel e-shopu Levnelyze.cz (dále též „subjekt údajů“) souhlasí s tím, aby společnost GOLD SPORT s.r.o., se sídlem Nový Svět 535, Harrachov, PSČ 512 46, IČ 01596497, zapsaná u KS v Hradci Králové pod sp. zn. C 32112 v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedená společnost GOLD SPORT s.r.o. je správcem údajů (dále jen „Správce“).

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek, žádostí o hodnocení produktů a informací o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem). Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení (u firmy také její název, IČ a DIČ)
 • adresa bydliště / fakturační adresa
 • dodací adresa
 • emailová adresa
 • telefonní číslo

(dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu 49 let.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů. Výjimku tvoří partnerské firmy, které pro zákazníky Správce poskytují v rámci jeho marketingových kampaní bezplatné skipasy nebo jiné bonusy. Jestliže uživatel e-shopu Levnelyze.cz vyjádří souhlas s těmito podmínkami zpracování osobních údajů pro marketing a zároveň požádá o voucher na některý z nabízených bezplatných skipasů nebo jiných bonusů, tak může Správce těmto partnerským firmám poskytnout emailovou adresu subjektu údajů, a to za dodržení všech dalších podmínek tohoto souhlasu. Tyto partnerské firmy pak mohou emailovou adresu subjektu údajů využít pouze k zasílání svých obchodních sdělení, newsletterů, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informací o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem).

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a že jeho věk je více než 16 let.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

 • právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
 • právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu Levnelyze.cz.

Tento web používá cookies

Některé jsou nezbytné pro fungování webu, jiné využíváme ke statistickému vyhodnocování, pro účely marketingu, případně se jedná o cookies třetích stran. Souhlas s použitím jiných cookies než nezbytných pro fungování webu je dobrovolný. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím!“ se aktivují všechny cookies. Váš výběr nepovinných kategorií cookies můžete kdykoliv upravit v Upravit nastavení. Další informace naleznete v našem Prohlášení o použití cookies.

Upravit nastavení