CZ SK PL
Skipasy zdarma
Získajte zadarmo skipasy při své objednávce nad 2 000,- Kč Více
Doprava zadarmo
Doprava zdarma od 14 000,- Kč Více
Dárečky
Máme dárek i pro tebe Více

Reklamační řád

Online formulář pro výměnu, vrácení a reklamaci zboží - ZDE

 

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je daná zákonem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Odpovědnost za vady a záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případě, že vada byla způsobena nedostatečnou nebo chybnou provozní údržbou zakoupeného zboží z jeho strany.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Levnelyze.cz, kontaktuje pracovníky reklamačního oddělení emailem na adrese reklamace@levnelyze.cz. Do tří pracovních dnů pak bude zákazník informován o dalším postupu při vyřizování reklamace.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

V případě zamítnutí reklamace (např. z důvodu že závada byla způsobena chybnou obsluhou nebo nedostatečnou údržbou) je zákazník povinen uhradit náklady na dopravu, které mu budou ze strany eshopu vyúčtovány.

Výměna zboží
V případě, že zákazník požaduje výměnu zboží (např. z důvodu chybně zvolené velikosti), musí zboží nejprve vrátit, resp. odstoupit od kupní smlouvy a následně znovu objednat větší či menší model. (viz obchodní podmínky) Při vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prosíme o vyplnění výše uvedeného formuláře pro reklamaci a vrácení zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Tento web používá cookies

Některé jsou nezbytné pro fungování webu, jiné využíváme ke statistickému vyhodnocování, pro účely marketingu, případně se jedná o cookies třetích stran. Souhlas s použitím jiných cookies než nezbytných pro fungování webu je dobrovolný. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím!“ se aktivují všechny cookies. Váš výběr nepovinných kategorií cookies můžete kdykoliv upravit v Upravit nastavení. Další informace naleznete v našem Prohlášení o použití cookies.

Upravit nastavení