CZ SK PL
Skipasy zdarma
Získajte zadarmo skipasy při své objednávce nad 2 000,- Kč Více
Doprava zadarmo
Doprava zdarma od 14 000,- Kč Více
Dárečky
Máme dárek i pro tebe Více

Podmínky účasti

1. Veškeré činnosti v průběhu campu podstupuje účastník na vlastní riziko. Pořadatel není odpovědný za škodu na zdraví i majetku účastníků ani za škody způsobené účastníky campu třetím osobám. Pořadatel je odpovědný pouze za svoji hrubou nedbalost.

2. Za účast nezletilých účastníků je odpovědný jejich zákonný zástupce.

3. Účastníci campu jsou povinni uzavřít odpovídající druh pojištění (včetně rizik vyplývajících z lyžování), a to především pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění i pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob.

4. Účastník kurzu se zavazuje dodržovat Pravidla FIS.

5. Účastník campu si je vědom, že v průběhu jeho konání mohou být pořizovány zvukové i obrazové záznamy s jeho osobou pro další vzdělávání účastníků campů. Účastník campu zároveň souhlasí s bezplatným použitím těchto záznamů pro další propagaci těchto campů.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání campu před jeho zahájením v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, případně z jakýchkoli jiných důvodů, které by měly negativní vliv na realizaci campu a které pořadatel nemohl ovlivnit. Účastníkovi se v těchto případech vrací 100 % zaplacené částky za účast v campu. Na jakékoliv další náhrady nemá účastník nárok.

7. Účastník může účast v campu stornovat do 14 dnů před jeho začátkem. Stornopoplatek činí v takovém případě 10 % z ceny campu. Ve všech ostatních případech je stornopoplatek stanoven na 50 % z ceny campu.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z campu účastníka, který porušuje podmínky účasti případně další podmínky sdělené před úhradou za účast v campu.

9. Veškeré případné spory jsou posuzovány v souladu s právními normami České republiky. Soudní příslušnost je stanovena dle sídla provozovatele campů.

10. Je-li v ceně campu zahrnuto zapůjčení předváděcích lyží, je jejich celkový počet omezen aktuální nabídkou.

11. Objednáním a zaplacením účasti v campu vyjadřuje účastník souhlas s výše uvedenými podmínkami účasti i případnými dalšími podmínkami, které mu byly pořadatelem campu sděleny ještě před úhradou za účast v campu.

12. Pořadatelem campu je Filip Trejbal, IČ 73666033.

Tento web používá cookies

Některé jsou nezbytné pro fungování webu, jiné využíváme ke statistickému vyhodnocování, pro účely marketingu, případně se jedná o cookies třetích stran. Souhlas s použitím jiných cookies než nezbytných pro fungování webu je dobrovolný. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím!“ se aktivují všechny cookies. Váš výběr nepovinných kategorií cookies můžete kdykoliv upravit v Upravit nastavení. Další informace naleznete v našem Prohlášení o použití cookies.

Upravit nastavení